godlo

Znaczek

Treścią znaczka jest godło. Mogą go nosić członkowie KSM po przyrzeczeniu. Znaczek symbolizuje służbę Bogu i Ojczyźnie, jest nie tylko ozdobą, ale przede wszystkim wyrażeniem organizacyjnej i duchowej przynależności. Każdy, kto go nosi winien pamiętać, że reprezentuje katolicką organizację, a po jego zachowaniu KSM będzie oceniane.

Sztandar

Sztandar jest symbolem naszej organizacji, jedności i zasad. Powinien być obecny w asyście trzyosobowego pocztu sztandarowego na ważnych uroczystościach kościelnych oraz organizacyjnych.

Hasło i pozdrowienie organizacyjne

Pozdrowieniem naszej organizacji jest słowo ”GOTÓW!”. Ma ono głęboką treść ideową. KSM-owicz jest gotów oddać wszystkie siły na służbę Bogu i Ojczyźnie; jest gotów do wysiłku i trudu dla osiągnięcia celu organizacji; jest gotów do stałego rozwoju duchowego poprzez ciągłe dokształcanie religijne; jest gotów ponieść upokorzenie i niewygodę, byle nie zaprzeć się swoich ideałów, które uważa za najlepsze; jest gotów do wysiłku fizycznego i wstrzemięźliwości; poprzez sumienną naukę stara się przygotować do pracy dla dobra Ojczyzny w dorosłym życiu.

W oparciu o to słowo zbudowane jest nasze zawołanie: „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów? Gotów!”.

Przyrzeczenie

Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Przyrzeczenie składa się po odbyciu stażu kandydackiego, przy przychylnej opinii prezesa i księdza asystenta. Jego złożenie zobowiązuje na całą młodość, nawet na całe życie. W przyrzeczeniu zawarta jest obietnica składana Bogu, Polsce i organizacji. Przyrzeczenie odbywa się raz w roku w Święto Patronalne KSM (Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata).