Przez cnotę, naukę i pracę, służyć
Bogu i Ojczyźnie

- GOTÓW!

  • Przekaż 1% na KSM

  • Kursy na wychowawcę i kierownika

  • Pielgrzymka do Ziemi Świętej