godlo

KSM AL korzysta z nowego programu formacyjnego „Oto ja!”, czyli materiałów przygotowanych przez Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM dla duszpasterstwa młodzieży. Składa się z:

  • Zeszytu Lidera, zawierającego konspekty spotkań tematycznych oraz propozycje spotkań modlitewnych i nabożeństw okresowych.
  • Dziennika duchowego, przeznaczonego do codziennej pracy indywidualnej dla każdego. Znajduje się w nim fragment z Liturgii Słowa z dnia oraz rozważanie pisane przez młodzież.

Szczegółowe informacje na temat programu „Oto ja!”:   http://panama2019.pl/oto-ja