godlo

Kim jest lider KSM AL?

To wzorowy członek KSM. Osoba, która wyróżnia się na tle swojego oddziału oraz która angażuje się w działania na szczeblu diecezjalnym i jest otwarta na zdobywanie doświadczenia, które na przestrzeni czasu pozwoli na pełniejsze zaangażowanie w inicjatywy KSM oraz umożliwi zdobycie życiowego doświadczenia. Lider to osoba, która ma w sobie przede wszystkim pragnienie nieustannego rozwoju i pracy nad sobą. Po ukończeniu szkolenia, lider KSM powinien posiadać umiejętność przeprowadzenia akcji o wymiarze diecezjalnym.

Liderem może zostać osoba zgłoszona przez oddział lub zaproszona do uczestnictwa z inicjatywy Zarządu.

Jak wygląda szkolenie liderskie?

Szkolenie trwa dziewięć miesięcy. Podczas spotkań liderzy uczą się m.in:

- pisania pism urzędowych oraz konspektów spotkań,

- posiadania umiejętności przewodzenia grupą,

- planowania i finansowania akcji,

- pozyskiwania funduszy,

- motywowania siebie oraz innych.

Po każdym ze spotkań, lider ma za zadanie wykonać konkretne zadanie, które jest jednocześnie sprawdzeniem wiedzy teoretycznej przekazanej podczas przeprowadzonego wcześniej warsztatu. Tylko prawidłowe oraz terminowe wykonanie zadania pozwala na dalsze kontynuowanie szkolenia. Ostatnim punktem szkolenia są rekolekcje oraz egzamin z wiedzy o Stowarzyszeniu. Pozytywne wyniki wiążą się z otrzymaniem nominacji ukończenia szkolenia. Odbywa się to oficjalnie, podczas gali Święta Patronalnego KSM, w której uczestniczą oddziały z całej Archidiecezji.