Znaki

W statucie Katolickiego Stowarzyszenia opisującego cele działalności Stowarzyszenia, formy działania oraz prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia możemy odnaleźć informację również na temat znaków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży:

 

§ 11 Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży :

"Godłem Stowarzyszenia jest połączenie Krzyża i Orła Polskiego. Stowarzyszenie używa własnej roty przyrzeczenia,

hymnu, sztandaru, odznaki organizacyjnej, legitymacji członkowskich oraz pieczęci okrągłej i podłużnej z nazwą i

adresem."