Zawołanie

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży posiada własne zawołanie, które mobilizuje młodych ludzi do ciągłej gotowości służby. Obok Roty Przyrzeczenia przypomina młodym ludziom o bezinteresownej Słubie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

 

 Przez cnotę , naukę i pracę służyć Bogu  i Ojczyźnie. Gotów