W odwiedzinach w Dorohusku

12 maja 2017r. gościliśmy Kasię Dorotę i Roberta Pyca, którzy są koordynatorami naszego regionu. Podczas prowadzonego przez nich spotkania nie nudziliśmy się, graliśmy w Tabu oraz karmiliśmy głodnego Hipcia.

 

Tematem spotkania była wolność, rozmawialiśmy o naszych skojarzeniach związanych z nią oraz o jej dobrych i złych stronach. Spotkanie było czasem na modlitwę, rozmowę, dyskusję.


Wraz z całym oddziałem wyczekujemy kolejnej wizyty naszych koordynatorów, by znowu móc wymienić się doświadczeniami i porozmawiać.

 

Dawid Trochimiuk