Regiony

Spotkania w regionach dla Kierownictw Oddziałów KSM AL

 

Spotkania w regionach, czyli zjazdy przedstawicieli oddziałów z całej archidiecezji mają kilkuletnią tradycję, w XI kadencji, zarząd stowarzyszenia postanowił odświeżyć formułę. – Zapraszamy tylko kierownictwa, obecność jest obowiązkowa. Poza tym celem spotkań jest wyposażenie kierownictw oddziałów w umiejętności, które pozwolą im lepiej pracować z powierzonymi ich opiece ludźmi.

Zasady uczestniczenia w spotkaniach:

1.    Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej jest podzielone na 5 regionów: lubelski, podlubelski, puławski, chełmski, kraśnicki.

2.    Każdy region posiada koordynatora spotkań.

3.    Spotkania są przeznaczone tylko dla Kierownictw Oddziałów KSM.

4.    Wszystkie osoby tworzące Kierownictwa Oddziałów KSM mają OBOWIĄZEK UCZESTNICTWA!

5.    Kierownictwa oddziałów, które się nie pojawią, mają obowiązek poinformować o przyczynie nieobecności koordynatorspotkań w regionach.

6.    Spotkania odbywają się co dwa miesiące.

7.    Spotkania mają charakter warsztatowy.