Liderzy

Kim jest lider KSM AL?

To wzorowy członek KSM. Osoba, która wyróżnia się na tle swojego oddziału i jest otwarta na zdobywanie doświadczenia, które na przestrzeni czasu pozwoli na pełniejsze zaangażowanie w inicjatywy KSM oraz umożliwi zdobycie życiowego doświadczenia. Lider to osoba, która ma w sobie przede wszystkim pragnienie nieustannego rozwoju i pracy nad sobą. Liderem może zostać osoba zgłoszona przez oddział lub zaproszona do uczestnictwa z inicjatywy Zarządu.

 

Jak wygląda szkolenie liderskie?

Szkolenie trwa dziesięć miesięcy. Podczas cyklicznych spotkań liderzy uczą się m.in:

- prowadzenia spotkań,

- rozwiązywania problemów w oddziałach,

- pisania konspektów,

- aktywizowania grup,

- motywowania siebie oraz innych.

 

Szkolenie kończy się analizą aktywności danego lidera oraz egzaminem. Pozytywne wyniki wiążą się z otrzymaniem nominacji ukończenia szkolenia. Odbywa się to oficjalnie, podczas gali Święta Patronalnego KSM, w której uczestniczą oddziały z całej archidiecezji.