godlo

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działa od 1999 roku. Powstała ona z inicjatywy młodzieży działającej przy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży pod okiem ks. Mieczysława Puzewicza. Po pierwszych wakacyjnych akcjach na rzecz dzieci ze Śródmieścia Lublina postanowiono kontynuować spotkania w formie cyklicznych zajęć. I tak też od wakacyjnej akcji "Dobre Wakacje w Dobrym Mieście" nasza placówka działa już 19 lat.

Podopieczni świetlicy zamieszkują teren Starego Miasta i Śródmieścia Lublina. Jest to grupa dzieci w wieku 6- 18 lat.

Zadania świetlicy to zapewnienie dzieciom opieki, wyżywienia, pomocy w nauce szkolnej oraz organizowanie zajęć rozwijających pasje i zdolności a także świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kryzysach osobistych dzieci oraz ich rodziców. W świetlicy odbywają się zajęcia artystyczne, taneczne, tematyczne, językowe oraz sportowe, przy jednoczesnym zachowaniu wartości jakimi są wiara, patriotyzm czy rodzina.

Świetlica działa od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie. Działa także w wakacje i podczas ferii szkolnych – dzieci wyjeżdżają również na zorganizowany specjalnie dla nich obóz wypoczynkowy, a w ciągu roku na pikniki, wycieczki czy rajdy.