Instruktorzy

Kim jest i jakie zadanie ma instruktor KSM AL?

 

Instruktor to lider, w którym rozwinięta jest potrzeba samodzielnego tworzenia rzeczy ważnych, wielkich i dobrych, oraz potrafi je wcielać w życie poprzez konkretne zaangażowania. Instruktor to członek KSM - u, który posiada duże doświadczenie. Samodzielnie organizuje i czuwa nad akcjami Stowarzyszenia. Posiada szereg umiejętności, którymi dzieli się z młodszymi KSM - owiczami. Współpracuje z Zarządem KSM AL oraz oddziałami w całej Archidiecezji.

 

Instruktorzy posiadają własną formację. Organizowane są dla nich liczne rekolekcje i kursy. W ciągu roku przechodzą również szereg szkoleń, w których udoskonalają, nabyte już wcześniej, umiejętności.