Historia KSM

Historia KSM

 

Historia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży rozpoczyna się za czasów
II Rzeczypospolitej, kiedy to w 1919 r. środowiska katolickie powołały do życia Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, a w 1930 r. powstała Akcja Katolicka.

5 lutego 1934 r. podczas krajowego zjazdu AK w celu ujednolicenia struktur zostały powołane między innymi dwie organizacje: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. Głównym hasłem ich działania było "Budujmy Polskę Chrystusową". W ramach struktur AK organizacje te działały do wybuchu II Wojny Światowej, który przerwał ich działalność. W tym czasie wychowały młodzież, która nie wahała się stanąć do walki za ojczyznę i niejednokrotnie oddać życie w obronie Polski.

Po wojnie władze komunistyczne blokowały powstawanie niezależnych ugrupowań. KSMŻ działał nieoficjalnie jako Żywy Różaniec Dziewcząt a KSMM udało się zarejestrować jedynie w dwóch diecezjach: Krakowskiej i Poznańskiej. Jednak i te zdelegalizowano w 1953 r. a członków konspiracyjnej działalności represjonowano.  To nie spowodowało jednak zaprzestania działalności, a jedynie przeniesienie jej do podziemi, spotkania wspólnot prowadził wtedy między innymi ówczesny ksiądz diecezjalny, obecnie święty Jan Paweł II.

Po upadku Muru Berlińskiego, w 1990 r. Konferencja Episkopatu Polski wydała dekret, na mocy którego KSM został reaktywowany jako organizacja ogólnopolska posiadająca osobowość prawną kościelną, trzy lata później na mocy rozporządzenia Rady Ministrów KSM otrzymał również osobowość prawną cywilną.

Dziś KSM działa w prawie wszystkich diecezjach i zrzesza około 30 tysięcy członków działających w 1000 oddziałach i kołach na terenie całej Polski.

 

 

KSM na Lubelszczyźnie

 

Początki KSM-u w naszej diecezji sięgają lat 80-tych XX w. i Duszpasterstwa Młodzieży "Źródło" w Łęcznej, a za oficjalną datę rozpoczęcia działalności uznaje się rok 1991. Kolejnymi Prezesami zarządu byli: Rafał Sobów, Andrzej Foltyn, Sebastian Lesiewicz, Andrzej Goliszek, Katarzyna Skubisz, Magda Lenart, Piotr Szlązak, Katarzyna Koguciuk, Maciej Kozak a obecnie Monika Zioło. Pierwszym Diecezjalnym Księdzem Asystentem był ks. Mieczysław Puzewicz, a obecnie funkcję tę pełni ksiądz Tomasz Gap.