Godło

Godłem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest połączenie poszczególnych, kolorów z Orłem Białym. Kolor żółty tła odwołuje się do koloru Papieskiego- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jako wspólnota formująca młodych ludzi podlega nauczaniu Kościoła Katolickiego, działa zgodnie z Jego nauką. Kolor niebieski krzyża odwołuje się do Maryji, jako Matki każdego z Nas. Zarówno kolory biel i czerwień, jak i nie przypadkowo orzeł biały przedstawiony w koronie odwołują się do symboli Polski i Patriotyzmu.