Galeria
Wybory w "Pełni Serca" - Łęczna
Wizyta w Wólce
Wybory w oddziale Studenckim
Wybory w Siedliszczu
Wizyta w Abramowie
V-lecie w Rejowcu
Wizyta w Turce
Wybory w oddziale Barka w Lublinie
Wizyta w Czernięcinie
10-lecie w Nasutowie
Wizyta w Lubartowie