Przez cnotę, naukę i pracę, służyć
Bogu i Ojczyźnie

- GOTÓW!

  • Przekaż 1% na KSM