Dołącz do nas

JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?

1.  Zorientuj się czy w Twojej parafii, szkole jest oddział bądź koło KSM.

2.  Jeśli jest, spróbuj się dowiedzieć, kiedy i o której godzinie odbywają się spotkania.

3.  Idź na spotkanie! Zabierz ze sobą siostrę, brata, koleżankę czy sąsiada!

4.  Jeśli w Twojej parafii, szkole nie ma oddziału, koła KSM są dwie drogi założenia KSM-u:

·         odgórna - KSM jest zakładany przez władzę kościelną

·         oddolna - sama młodzież dąży do założenia oddziału

5.  Najlepszym jednaj jest połączenie zakładania odgórnego z oddolnym, gdzie młodzi zakładają oddział przy współpracy duchownych  lub koło przy współpracy z nauczycielem.

 

I  Instrukcja zakładania koła w szkole:

1.   Zapoznaj się ze statutem i regulaminem KSM,

2.   Napisz do dyrektora szkoły z propozycją założenia Koła w szkole. Skieruj prośbę o zgodę na prowadzenie działalności,

3.   Zaproponuj opiekuna koła lub poproś o jego wyznaczenie. Może być nim nauczyciel lub katecheta świecki,

4.   Poproś o przydzielenie stałego miejsca spotkań,

5.   Postaraj się zebrać grupę będącą założycielami Koła KSM - zaproś koleżanki i kolegów ze szkoły,

6.   Wspólnie ustalcie stały termin spotkań,

7.   Skontaktujcie się z Zarządem Diecezjalnym (na pewno ktoś pomoże Wam przy założeniu koła) – ksm.lublin@gmail.com,

8.   Wybierzcie kierownictwo Koła KSM (prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika),

9.   Zaplanujcie Wasze działania i spotkania formacyjne (biorąc pod uwagę propozycje Zarządu KSM AL).

 

II  Instrukcja zakładania oddziału przy parafii:

1.   Zapoznaj się ze statutem i regulaminem KSM,

2.   Porozmawiaj z księdzem Proboszczem i zaproponuj założenie oddziału KSM,

3.   Zaproponuj lub poproś o wyznaczenie księdza Asystenta oddziału,

4.   Poproś o wyznaczenie stałego miejsca spotkań,

5.   Postaraj się zebrać grupę, będącą założycielami Oddziału KSM - zaproś koleżanki i kolegów. Poproś księdza Proboszcza o ogłoszenie w trakcie Mszy Świętej,

6.   Ustalcie stały termin spotkań,

7.   Skontaktujcie się z Zarządem Diecezjalnym ((na pewno ktoś pomoże Wam przy założeniu oddziału)  – ksm.lublin@gmail.com,

8.   Wybierzcie kierownictwo Oddziału KSM (prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika),

9.   Zaplanujcie program Waszych działań i spotkań formacyjnych (biorąc pod uwagę propozycje Zarządu KSM AL).

 

 

Kierownictwa oddziałów oraz kół KSM:

  • mają obowiązek  uczestniczenia w Warsztatach dla Kierownictw Oddziałów KSM (dwa razy w roku) i spotkaniach w regionach,
  • powinny prowadzić dokumentację oddziałową - zestawienia przychodów i rozchodów, protokoły, kroniki, sprawozdania z rocznej działalności,
  • przekazują do biura Zarządu Diecezjalnego sprawozdanie z rocznej działalności oddziału oraz regulują comiesięczne składki (20 zł x 12 miesięcy).