Czym jest Świetlica

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działa od 1999 roku.

Świetlica KSM powstała z inicjatywy młodzieży działającej przy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży pod okiem Ks. Mieczysława Puzewicza. Po pierwszych wakacyjnych akcjach na rzecz dzieciaków ze Śródmieścia Lublina postanowiono kontynuować spotkania w formie cyklicznych zajęć. I tak też od wakacyjnej akcji "Dobre Wakacje w Dobrym Mieście" nasza placówka działa już 16 lat.

Podopieczni świetlicy zamieszkują teren Starego Miasta i Śródmieścia Lublina. Jest to grupa dzieciaków w wieku 6- 18 lat.

Zadania świetlicy to zapewnienie dzieciom opieki, wyżywienia, pomocy w nauce szkolnej oraz organizowanie zajęć rozwijających pasje i zdolności a także zorganizowanie zajęć podczas wakacji; świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kryzysach osobistych dzieci oraz ich rodziców, umożliwienie dzieciom udziału w bezpłatnym wyjeździe na wypoczynek letni. Kolejne zadania to wzbogacenie wiedzy dzieci z zakresu wychowania religijnego, zdrowotnego, patriotycznego i społecznego. Także pomoc materialna dla rodzin dzieci. W świetlicy odbywają się zajęcia artystyczne, taneczne, tematyczne, językowe, sportowe i wiele, wiele innych w zależności od pomysłów i kreatywności wychowawców.

Świetlica działa od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie. Działa także w wakacje i podczas ferii szkolnych – dzieci wyjeżdżają również na zorganizowany specjalnie dla nich obóz wypoczynkowy, w ciągu roku wyjeżdżają także na pikniki, wycieczki czy rajdy.