godlo

Dnia 16.09.2019 r. odbyło się I spotkanie XV kadencji Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Archidiecezji Lubelskiej. Podczas obrad zarządu zostały podjęte ważne decyzje związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia w naszej Archidiecezji.

 

Zarząd KSM AL podjął decyzję o zaangażowaniu Liderów KSM w pracę na poziomie diecezjalnym.

Liderzy KSM zostali powołani na koordynatorów regionów, a także na koordynatorów różnych sekcji działania w naszym Stowarzyszeniu.

Pragniemy przedstawić Wam koordynatorów regionów:

Region Lubelski: Dominika Hawrył, Patrycja Dorota oraz Paulina Wawszczak
Region Podlubelski: Aleksandra Nowicka, Karolina Skiba oraz Marta Klimiuk
Region Puławski: Klaudia Korczak oraz Katarzyna Jagoda Szczepanik
Region Chełmski: Bartłomiej Pierepienko oraz Kinga Grzesiak
Region Kraśnicki: Andrzej Błaszczyk oraz Konrad Jarecki

Koordynatorzy regionów to osoby z Zarządu Diecezjalnego, Komisji Rewizyjnej oraz Liderzy KSM. Pełnią swoją służbę m.in. opiekując się oddziałami swojego regionu, prowadząc spotkania, przeprowadzając wybory w oddziałach oraz pomagając w rozwiązywaniu problemów.

Zostali powołani również koordynatorzy sekcji działania:

       ●      Koordynator LSO: Jakub Wiącek
      ●      Opiekun Sztandaru KSM AL: Katarzyna Szczepanik
      ●      Sekcja promocji KSM: Aneta Łucjanek, Aleksandra Bobińska oraz Kinga Wichrowska

Sekcja promocji KSM to nowo powstała grupa osób, która wraz z Księżmi Asystentami Diecezjalnymi będzie odwiedzać parafie, w których nie mamy oddziałów KSM, a także takie, w których kiedyś one funkcjonowały, a teraz istnieje szansa ich reaktywacji. Chcemy, aby Młodzi z całej Archidiecezji poznali sposoby na to, jak można przeżywać swoją młodość, będąc we wspólnocie jaką jest KSM.

Dziękujemy bardzo serdecznie Liderom za ich GOTÓW! I chęć pomocy w budowaniu pięknego dzieła.