godlo

"Zapraszamy do wzięcia udziału wpromocji książki pt. Za Nim. Świadectwa księży i sióstr zakonnych o swoim powołaniu. Spotkanie połączone jest zpanelem dyskusyjnym iodbędzie się wauli naszego seminarium 26lutegobr. wgodz. 17.00-18.30.

Zachęcamy doprzybycia wszystkich zainteresowanych tematyką powołania, aszczególnie tych, którzyposzukują swej drogi życiowej." - seminarium.lublin.pl