godlo

Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie - Gotów!

Najważniejsze święto KSM-owicza już niedługo. 24 listopada w wigilię Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata spotkamy się w Lublinie by wspólnie przeżywać Święto Patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Będzie to okazja do wspólnej modlitwy, spotkania się ze znajomymi, podsumowania roku pracy jak i budowania poczucia odpowiedzialności za wspólnotę. Podczas Święta Patronalnego nowi kandydaci złożą Przyrzeczenie Członkowskie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a obecni odnowią Przyrzeczenie złożone rok, 2, 3 lub więcej lat temu wypowiadając słowa:

Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Program Obchodów:

12:30 - recepcja dla osób przyrzekających

13:00 - Msza Święta w Archikatedrze

15:00 - recepcja dla oddziałów/ przerwa kawowa

15:30 - gala

17:30 - obiad

18:15 - część artystyczna