Nowe materiały formacyjne

Materiały formacyjne „Oto ja!”


Kościół chce towarzyszyć młodym w ich wędrówce przez życie. Sam będąc ludem w drodze, pragnie podzielić się z nimi tym, który jest jego Celem i Przewodnikiem. Zmartwychwstały Chrystus przekazał swoim uczniom największy dar Ojca – Ducha Świętego. To On czuwa nad Kościołem, aby ten wytrwał na właściwej drodze, nie zbłądził i szczęśliwie dotarł do miejsca przeznaczenia. Kto podda się Jego prowadzeniu, ten z dowolnego miejsca w życiu może wyruszyć w podróż, która stanie się piękną historią o miłości Boga i człowieka, zawsze z happy endem.


Plany pastoralne Kościoła w Polsce na najbliższe lata związane są z odkrywaniem osoby i działania Ducha Świętego. Projekt duszpasterski adresowany do polskiej młodzieży i opatrzony nazwą „Oto ja!”, wedle intencji autorów chce być spójny z powyższym zamysłem. Drugim ważnym źródłem inspiracji były wytyczne dla duszpasterstwa młodzieży, nakreślone przez Ojca Świętego Franciszka. Kolejna edycja Światowego Dnia Młodzieży w roku 2019 w Panamie ma być poprzedzona wejściem w maryjne doświadczenie wiary. W roku 2018 będą towarzyszyć młodym słowa: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30), zaś w roku 2019: „Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa.” (Łk 1,38). Trudno o lepsze świadectwo uległości wobec Ducha Świętego niż to, jakie swoim życiem dała Matka Pana. Maryja, wierna powołaniu otrzymanemu w chwili zwiastowania oraz pod krzyżem, wciąż zabiega o miejsce dla Ducha Świętego w sercach uczniów Chrystusa. Młodzi, idąc za Jej przykładem posłuszeństwa natchnieniom Parakleta, na pewno w życiu nie pobłądzą.


Projekt „Oto ja!” obejmuje lata 2017-2019 i został podzielony na kilka etapów. Pierwszy to czas od grudnia 2017 do czerwca 2018. Kolejny to okres trzech miesięcy w bezpośredniej bliskości synodu biskupów poświęconego młodzieży (wrzesień-listopad 2018). Grudzień 2018 i styczeń 2019 będą związane przede wszystkim ze spotkaniem w Panamie, z akcentem na treści maryjne. Ostania część projektu przypadnie na miesiące od lutego do czerwca 2019. Motywem przewodnim pierwszego etapu będą dary Ducha Świętego skorelowane z przesłaniem fragmentów ewangelicznych, które dotyczą życia Maryi.


Materiały do wykorzystania przez duszpasterzy i animatorów będą przygotowywane w formie skryptów obejmujących okres od dwóch do czterech miesięcy. Propozycja na każdy miesiąc będzie obejmować: scenariusz wydarzenia modlitewnego, konspekt spotkania dla młodych w wieku gimnazjalnym (profilowany ewangelizacyjnie), konspekt spotkania dla młodzieży ponadgimnazjalnej, kilka propozycji prostych działań apostolskich. Młodzi otrzymają także zaproszenie do indywidualnej pracy nad sobą w postaci miesięcznego dzienniczka duchowego, w którym źródłem inspiracji będą fragmenty biblijne oraz teksty zaczerpnięte z nauczania papieskiego do młodzieży. Wspomniany wyżej skrypt będzie zawierał również materiał umożliwiający poprowadzenie spotkania przygotowującego do uczestnictwa w ŚDM w Panamie. Systematycznie dołączane będą opracowania nabożeństw okresowych dla młodzieży związane z kolejnymi etapami roku liturgicznego.


Autorzy projektu liczą na dobry i twórczy odbiór przygotowanych materiałów


Program Formacyjny „Oto ja”, który będziemy wdrażali, przewidziany jest do realizacji od grudnia tego roku. Składa się on z dwóch zasadniczych części:


- Program Formacyjny (zeszyty dla prowadzącego spotkania) – przygotowany w formie zeszytu z materiałami do prowadzenia spotkań na trzy miesiące. Pierwszy zeszyt będzie obejmował czas od grudnia 2017 do lutego 2018. Koszt zakupu tego Programu pokrywa Zarząd Archidiecezjalny.


- Dziennik Medytacji (notatnik dla uczestnika spotkania) – przygotowany dla każdego KSM-owicza notatnik do pracy indywidualnej z tekstami zaczerpniętymi z Liturgii Słowa na każdy dzień miesiąca z rozważaniami, cytatami wybranego mistrza duchowości oraz miejscem na własne notatki. Notatnik jest przygotowywany na każdy miesiąc. Nabywając 3 sztuki na najbliższe miesiące (grudzień 2017 – luty 2018) cena kompletu trzech egzemplarzy wynosi tylko 8 zł.


Bardzo prosimy o przesłanie informacji o zapotrzebowaniu, co do ilości Dziennika Medytacji w dość szybkim terminie do 20.11.2017r. na adres mailowy: ksm.lublin@gmail.com